Rahoitus ja avustukset
Rahoitus on tärkeä osa kehitysprojektin toteuttamista menestyksekkäästi. Tärkeämpää on kuitenkin yrityksen tai organisaation projektiin käyttämä oma työaika ja muu panostus. Julkista tukea kehittämistyöhön on monenlaista, esimerkiksi maksuttomat koulutukset ja seminaarit sekä tuettu konsultointi. Suurempiin investointityyppisiin hankkeisiin on lisäksi omia rahoitusvälineitä.

Tukea on tarjolla – tärkeintä on kehittämishalu ja konkreettiset tavoitteet

Yrityksiä ja liiketoimintaa tuetaan Suomessa usealla eri tavalla. Keskeiset julkiset operoijat pk-yritysten parissa ovat ELY-keskukset, Tekes sekä Finnvera. Kaikkien näiden organisaatioiden tai niiden rahoittamien projektien kautta voidaan yritysten tai yksityishenkilöiden liiketoimintaa edistää joko avustuksilla tai lainamuotoisilla rahoituselementeillä. BusinessOulun yrityskehitysasiantuntijat auttavat tarvittaessa asiakasyritystä kartoittamaan mahdolliset tukimuodot ja avustavat hakemusten teossa. Business Oulun palvelut ovat maksuttomia.

  

Lisätietoja:

BusinessOulu

Martti Särkelä - asiantuntija, yrityskehitys

martti.sarkela@businessoulu.com

040 500 4213