Teollinen muotoilu
Teollisen muotoilun juuret ovat konkreettisten tavaroiden suunnittelussa, etenkin teollisesti tuotetuissa kuluttajatuotteissa. Nykypäivänä teollinen muotoilija tekee töitä myös mm. ohjelmistojen ja palvelutuotteiden parissa. Taiteellisista juurista on vuosikymmenten kuluessa siirrytty kiinteäksi osaksi asiakkaiden tuotekehitystä, markkinointia ja liiketoimintaa.

Matkapuhelimista paperikoneisiin – ja kaikkea
siltä väliltä

Teollisen muotoilun kenttä on tänä päivä laaja. Jokapäiväisessä elämässä ihmiset käyttävät teollisten muotoilijoiden osaamisen tuloksia. Muotoilu on useiden tunnettujen brandien identiteetin tärkeä ominaisuus. Pelkkä esteettinen ulkonäkö ei ratkaise, vaan tuotteen, palvelun tai ohjelmiston pitää olla myös kustannustehokkaasti valmistettava, käytettävyydeltään laadukas sekä oltava yhteneväinen yrityksen brandin ja muiden tuotteiden kanssa.

 

Tuloksekas teollisen muotoilun projekti toteutetaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Mitä monimutkaisempi on lopputuote, sitä enemmän tehdään yhteistyötä eri ammattiryhmien kanssa. Esimerkiksi junan tai metsäkoneen muotoiluun vaikuttavat lukemattomat eri seikat, alkaen teknisistä reunaehdoista ja ohjaamon ergonomista, päätyen olosuhteisiin, joissa loppukäyttäjä tuotteita käyttää. 

 

Mitä teollisen muotoilun projektissa voidaan toteuttaa?
 • Tuotteiden konseptointi
 • Käytettävyyden ja ergonomian kehittäminen
 • Mekaniikkasuunnittelu
 • Prototyypit ja mallit
 • Tuotteiden ja käyttöliittymien ulkoasun suunnittelu
 • Myymäläsuunnittelu

 

Mitkä ovat hyvän teollisen muotoilijan ominaisuuksia?
 • Luovuus ja ennakkoluulottomuus
 • Kyky ymmärtää tekninen ja liiketoiminnallinen ympäristö
 • Valmistettavuuden osaaminen
 • Tuotekehitysprossin hahmottaminen ja sidonnaisuuksien ymmärtäminen
 • Kyky taloudelliseen ajatteluun
 • Tuotteistamisen osaaminen

 

Teollisen muotoilun palveluntarjoajat

Design BOD

Muotoilulla menestystä! Olemme täyden palvelun designtoimisto joka tuottaa muotoiltuja ratkaisuja asiakkaidensa liiketoiminnan parantamiseksi.

MuotoiluasemaMuotoiluasema on vuonna 2001 perustettu muotoilutoimisto, jossa sinua palvelevat konseptoinnin ja tuotteistamisen ammattilaiset.


Teollinen muotoilu, ideoiden ja tuotteiden visualisointi, sekä tuotantolähtöinen ajattelu ovat meidän erikoisosaamista asiakkaan kilpailukyvyn lisäämiseksi.


RD Velho Oy on voimakkaasti kasvava suunnittelutoimisto, joka on keskittynyt tuotekehityspalveluiden tuottamiseen koneenrakennus-, energia-, sähkö- ja elektroniikkateollisuuden alalla toimiville yrityksille