Käyttöliittymäsuunnittelu
Tuotteen tai ohjelmiston käyttöliittymällä on oleellinen merkitys onnistuneelle asiakaskokemukselle. Kehittämistyön kohteena ovat kaikki ne asiat, joiden kautta käyttäjä tuotetta operoi. Käyttöliittymäsuunnittelu on hyvin konkreettista kehittämistyötä, jossa esimerkiksi käyttäjätestien avulla hankitaan oleellista käyttäjätietoa suunnittelun tueksi.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Jokainen on käyttänyt laitteita tai ohjelmistoja, joiden käytettävyys on heikko. Kaukosäädin, matkapuhelin tai matkalippujen ostaminen verkosta ovat esimerkkejä, joista kaikilla on kokemusta. Onnistuneella suunnittelutyöllä ja testaamisella voidaan varmistaa, että tuotteet vastaavat paremmin käyttäjien tarpeita. Kun kerralla suunnitellaan hyvin, ei tuotetta tarvitse myöhemmin parannella useaan kertaan.

 

Käyttöliittymän suunnittelun ammattilaisella on syvällinen ja laaja näkemys aihealueesta. Kaikkea ei voida suunnitella puhtaalta pöydältä, vaan on huomioitava käyttäjien aiemmat kokemukset eri tuotteiden käyttämisestä. Hyvän käyttöliittymän suunnittelu onkin yhdistelmä nykyisten käyttötapojen ymmärtämistä ja uusien innovatiivisten ja luovien ratkaisujen etsimistä. Myös käyttäjien taustat on tärkeä huomioida. Suunnittelun tulos ja painotettavat asiat ovat erilaisia, esimerkiksi kun suunnitellaan työstökoneen käyttöliittymää verrattuna ikääntyneille kehitettyyn ateria-automaattiin.

 

Millaisia työkaluja ja menetelmiä käyttöliittymäsuunnittelussa käytetään?
 • Aluksi on tärkeää ymmärtää mitä käyttäjät haluavat tai tarvitsevat
 • Haastatteluiden avulla ymmärretään paremmin eri käyttötilanteita ja ihmisiä
 • Käyttöliittymän suunnitteluun voidaan käyttää vaikka paperia ja kynää
 • Käyttöliittymäsuunnittelun tekee aina asiantuntija, ei tuotteen käyttäjä
 • Käyttäjiä pyydetään antamaan palautetta prototyypeistä
 • Visuaalinen ilme luodaan tuotesuunnittelun loppumetreillä

 

Miten käyttöliittymäsuunnittelu kytkeytyy osaksi tuotteen tai ohjelmiston kehittämistä?
 • Ymmärrys eri käyttäjäryhmistä, käyttäjien tarpeista ja käyttöympäristöistä on osa vaatimusmäärittelyä
 • Käyttöliittymäsuunnittelu tehdään ennen kuin mitään on ohjelmoitu
 • Käyttäjiltä saatavien palautteiden perusteella ohjelmistoa korjataan iteratiivisesti
 • Kun ohjelmistokehitys on jo pitkällä, korjataan enää vain grafiikkaa ja termejä
 • Lopuksi suunnitellaan tarvittaessa ohjetekstit ja käyttöoppaat

 

 

 Käyttöliittymäsuunnittelun palveluntarjoajat

FixUi

Käytettävyyspalveluja FixUi:lta fiksuille! Meille tuotteiden ja palvelujen helppokäyttöisyys ja loppukäyttäjien huomioonotto on sydämen asia <3.

Soul4Design

Soul4Design Oy on täyden palvelun käyttökokemus-suunnittelutalo, joka tuo sielua suunnitteluun korkeatasoisella grafiikalla, käyttöliittymillä ja käytettävyydellä.

Studio ART

Studio Art Oy tarjoaa asiantuntijapalveluja käyttöliittymien suunnittelussa ja kehittämisessä - käytettävyys, käyttäjäkokemus, visuaalinen suunnittelu, tuotekehitys.

USBIMED

Käytettävyyttä ja turvallisuutta terveydenhuollon laitteisin ja ohjelmistoihin. Tukea ja koulutusta valmistajille sekä terveydenhuollon käyttäjäorganisaatioille.

Pink Moose Design on visuaaliseen suunnitteluun keskittyvä käyttäjäkokemussuunnit-telutoimisto (UX design agency): websivut ja mobiilisovellukset, sekä perinteiset markkinointimateriaalituotannot.

Visualway Design Oy

Käyttöliittymien suunnittelu- ja kehitystyö; käytettävyys, käyttäjäkokemus, graafinen suunnittelu, tuote- ja sovellus- kehitystyö sekä ohjelmisto- tuotteiden demoversiot. Yli 15 vuoden kokemuksella.